by my own vision

contemporary fantastic figurativemodern art painting,  sculpture,  drawing…

Čin slikanja i samo slikarstvo postaju čin opčinjavanja i samo maštarstvo. Dakle, slika nastaje kao međučin u halucinantnom izvođenju misterije. Začudno i alogično se ukrštaju u plastičnom pozorju gde se izvodi štošta neizvodivo, nespojivo i nesvodivo na racionalno iskustvo. Prizori se smenjuju vrtoglavo, ali u raslojenim prostorima i u raspuklinama između raznih vremena. Tu i tamo daju se primetiti «citati» iz baroka i manirizma. A oni pak svedoče o Aparinovom «izboru po srodnosti» koji se obelodanjuje bez ustezanja. Sa utančanošću i finoćom slikar odoleva izazovima linije, kolorita i odnosa svetlo-tamno.

Kao da je ruka vilenjaka utisnula tajni znamen Aparinovim slikama. Negde u ispreturanosti, u hotimičnoj zbrkanosti i raspršenosti detalja valjda je mag skrio šifru ili ključ odgonetke. Bez njih nije lako stupiti u fantazmagorijski poredak ovog slikarstva koji borhesovski rečeno, podseća na vrt sa stazama što se račvaju.
Milan Komnenić

I tell stories of life and love through pictures.

Tell your friends!

© Sergej Aparin. All rights reserved.